Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego jest jednym z podstawowych zadań policjantów. Szczególnie narażeni na skutki wypadków są piesi. Policjanci drogówki prowadzą cykliczne akcje, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa tej grupie użytkowników dróg.

19 stycznia br., policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie brali udział w ogólnopolskich działaniach pod kryptonimem „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Podczas prowadzonych kontroli mundurowi zwracali szczególną uwagę na pieszych, którzy swoim zachowaniem na drodze często stwarzają zagrożenie, zarówno dla samych siebie, jak i innych uczestników ruchu.

W trakcie działań przeprowadzono 426 kontroli, ujawniając wykroczenia popełnione przez pieszych, które w większości przypadków dotyczyły przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i niestosowania się do wskazań sygnalizacji świetlnej. Wobec pieszych nieprzestrzegających przepisów policjanci zastosowali 130 środki karne w postaci 90 mandatów, 2 wnioski do sądu o ukaranie oraz 38 pouczeń.

Ponadto funkcjonariusze zwracali uwagę na kierujących, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego wobec pieszych i karali tych, którzy popełniali wykroczenia polegające na wyprzedzaniu oraz omijaniu pojazdu przed przejściem dla pieszych.

Poruszający się po drogach pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu, dlatego powinien być bardziej ostrożny, ponieważ w kontakcie z rozpędzonym pojazdem, jest praktycznie bez szans na przeżycie.