Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023:

 • w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
  • Uchwała Nr 16/2023 Zarządu Powiatu w Krakowskie z dnia 18 stycznia 2023 roku – pobierz plik doc
   • Załącznik do Uchwały – Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert – Regulamin – pobierz plik doc
   • Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego – pobierz plik doc
    .
 • w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
  • Uchwała Nr 17/2023 Zarządu Powiatu w Krakowskie z dnia 18 stycznia 2023 roku – pobierz plik doc
   • Załącznik do Uchwały – Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert – Regulamin – pobierz plik doc
   • Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego – pobierz plik doc
    .
 • w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  • Uchwała Nr 18/2023 Zarządu Powiatu w Krakowskie z dnia 18 stycznia 2023 roku – pobierz plik doc
   • Załącznik do Uchwały – Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert – Regulamin – pobierz plik doc
   • Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego – pobierz plik doc
    .
 • w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji”:
  • Uchwała Nr 19/2023 Zarządu Powiatu w Krakowskie z dnia 18 stycznia 2023 roku – pobierz plik doc
   • Załącznik do Uchwały – Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert – Regulamin – pobierz plik doc
   • Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego – pobierz plik doc
    .
 • w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
  • Uchwała Nr 20/2023 Zarządu Powiatu w Krakowskie z dnia 18 stycznia 2023 roku – pobierz plik doc
   • Załącznik do Uchwały – Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert – Regulamin – pobierz plik doc
   • Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego – pobierz plik doc
    .
 • w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
  • Uchwała Nr 21/2023 Zarządu Powiatu w Krakowskie z dnia 18 stycznia 2023 roku – pobierz plik doc
   • Załącznik do Uchwały – Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert – Regulamin – pobierz plik doc
   • Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego – pobierz plik doc

Artykuły promocyjne