W środę, 25 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2022
 6. Wykorzystanie środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2022 r. – sprawozdanie Starosty Krakowskiego
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Krakowskiego na lata 2023-2026
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Krakowskiego położonych w Krzeszowicach, gmina Krzeszowice
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego położonej w Więckowicach, gmina Zabierzów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu usługowego na okres kolejnych 3 lat
 11. Sprawozdanie z prac komisji Rady Powiatu w Krakowie za rok 2022
 12. Wnioski i oświadczenia radnych
 13. Sprawy bieżące
 14. Zamknięcie obrad