Grupy Bojowe Unii Europejskiej powstały z myślą o misjach humanitarnych, prewencyjnych oraz stabilizacyjnych, w tym utrzymaniu pokoju. W przypadku podjęcia decyzji o interwencji będą musiały osiągnąć gotowość do działania w ciągu maksymalnie 10 dni. Powinny być zdolne do samodzielnej aktywności przez 30 dni z możliwością przedłużenia tego terminu do 120 dni. W razie potrzeby ich żołnierze mogą zostać przerzuceni w rejon kryzysu na odległość nawet 6 tys. km od Brukseli.  

Do uczestników uroczystej inauguracji dyżuru Dowództwa Operacji Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej (EU OHQ BG V4 2023/I) i Grupy Bojowej Unii Europejskiej 2023-1 (EU BG V4), która odbyła się w Centrum Operacji Lądowych - Dowództwie Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) w Krakowie, list skierował wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W wydarzeniu udział wziął II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. 

Silna armia gwarantem bezpieczeństwa 

– Silna armia jest pierwszorzędnym gwarantem naszego bezpieczeństwa. To przekonanie zdaje się znajdować potwierdzenie szczególnie teraz, w tych okolicznościach, przed którymi stawia nas rzeczywistość za naszą wschodnią granicą. Wobec wyzwań związanych z wojną, która dotknęła Ukrainę, trzeba podjąć zintensyfikowane i skoordynowane działania na rzecz zabezpieczenia naszych społeczności. Szczególnym wyrazem tej troski jest koordynacja działań w ramach Dowództwa Operacji Unii Europejskiej na potrzeby Grupy Bojowej Państw Grupy Wyszehradzkiej. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu, o dużej roli Polski, która w tym związku taktycznym jest państwem ramowym. Tym większe znaczenie ma fakt, że trzon tej Grupy Bojowej stanowi 6. Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego – napisał wojewoda Łukasz Kmita. 

Pół roku odpowiedzialnej służby

– Jestem przekonany, że podobnie jak w przypadku poprzednich dyżurów w 2016 i 2019 roku, tak również teraz nasze jednostki wykażą się oddaniem i zaangażowaniem w wykonywaniu powierzonych im zadań. Przed nami pół roku odpowiedzialnej służby w ramach struktur Unii Europejskiej, która po raz kolejny pozwoli pokazać potencjał polskiej armii, rzetelne wywiązywanie się ze wspólnotowych zobowiązań i przywiązanie do wartości sojuszniczych. Tego nam teraz wszystkim szczególnie potrzeba – dodał wojewoda Łukasz Kmita. 

OHQ BG V4 2023/I, dowodzone przez gen. dyw. Stanisława Czosnka, utworzone zostało na bazie krakowskiego Centrum do kierowania operacjami militarnymi Unii Europejskiej. Jego gotowość planowana jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku.

Międzynarodowa współpraca, jeden cel 

Obsada Dowództwa Operacji Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej (OHQ BG V4 2023/I) została stworzona na bazie COLąd – DKL, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Międzynarodowa struktura uzupełniana jest przez Węgry, Czechy i Słowację oraz Litwę i Chorwację. Trzon Grupy Bojowej UE stanowi 6 Brygada Powietrznodesantowa. Polska jest państwem ramowym, a obsadę operacyjną uzupełniają żołnierze z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy, Łotwy i Chorwacji.

Więcej: https://colad-dkl.wp.mil.pl/

20230112 COL Grupa Bojowa UE 20230112 COL Grupa Bojowa UE 20230112 COL Grupa Bojowa UE 20230112 COL Grupa Bojowa UE 20230112 COL Grupa Bojowa UE 20230112 COL Grupa Bojowa UE 20230112 COL Grupa Bojowa UE 20230112 COL Grupa Bojowa UE 20230112 COL Grupa Bojowa UE 20230112 COL Grupa Bojowa UE 20230112 COL Grupa Bojowa UE