14 stycznia 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

W ramach wydarzenia możliwe będzie:
•    dołączenie dokumentów do spraw w toku,
•    uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,
•    uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
•    umówienie terminu na złożenie wniosku,
•    umówienie terminu w celu odbioru karty pobytu,
•    uzupełnienie braków formalnych w formie pobrania odcisków palców – dotyczy wniosków złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego.

Uwaga! Dokonanie rezerwacji w celu odbioru karty pobytu jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu wiadomości sms o możliwości odbioru karty pobytu.

Wydarzenie jest częścią Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.


Plakat PL 14.01.2023Plakat ENG 14.01.2023Plakat UA 14.01.2023Plakat RU 14.01.2023