Udzielają świadczeń w przypadkach nagłych, realizują porady w ramach poradni specjalistycznych. Wreszcie, niosą pomoc medyczną w wielu dziedzinach mieszkańcom powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego, a także przyjezdnym pacjentom. Dzisiaj powiatowe szpitale w Chrzanowie i Oświęcimiu odwiedzili posłowie Krzysztof Kozik i Rafał Bochenek oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Razem jesteśmy silniejsi

Szpital Powiatowy w Chrzanowie oraz Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu to dwa podmioty medyczne, które aktywnie uczestniczyły w walce z pandemią COVID-19.

– Podczas pandemii szpital chrzanowski i oświęcimski utworzyły modelowy przykład placówek działających w tandemie, dzieląc się świadczeniami medycznymi udzielanymi pacjentom covidowym i niecovidowym, jak również zakresem zadań związanych z leczeniem pacjentów w najcięższym stanie. Wszystko po to, by zapewnić jak najbardziej efektywny i bezpieczny system opieki. Dziękuję za ten nieoceniony duch dobrej współpracy. Te dwa szpitale pokazały w praktyce, że razem jesteśmy silniejsi. Wypracowany model pozwolił w pełni wykorzystać potencjał obu placówek. Było to jedno z niestandardowych rozwiązań służących bezpieczeństwu pacjentów i skutecznej walce z COVID-19 – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dlatego też do obu placówek popłynęło znaczące wsparcie z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

– 2,5 mln zł na inwestycje zakupowe i dodatkowy 1,2 mln zł na zadanie budowlane dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oraz 2,4 mln zł na budowę Centrum Diagnostycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Rządowe wsparcie dało mocny fundament dla realizacji ważnych zadań. O tym, jaki jest postęp prac, a także jak w praktyce funkcjonują już zrealizowane inwestycje, mogłem przekonać się dzisiaj osobiście – dodaje wojewoda Kmita.

Sprawny i ambitny 90-latek

Tylko dekada dzieli Szpital Powiatowy w Chrzanowie od jubileuszu 100-lecia działalności. Ta ważna w regionie i poza nim placówka dysponuje ponad 500 łóżkami dla pacjentów, w ramach 19 oddziałów szpitalnych. Posiada także 20 specjalistycznych poradni przyszpitalnych, zakłady diagnostyczne, zakład rehabilitacyjny, a także ośrodki leczenia dziennego i domowego. Szpital Powiatowy w Chrzanowie działa prężnie, nieustannie podnosząc jakość i zakres świadczonych usług. Stanowi ważne zabezpieczenie dla mieszkańców powiatu i nie tylko.

Jedną z ważniejszych inwestycji w ostatnim czasie realizowanych w Szpitalu jest rozbudowa stacji dializ. W połowie lipca 2022 r. wojewoda Łukasz Kmita podpisał z dyrektorem Arturem Baranowskim umowę potwierdzającą przyznanie Szpitalowi środków rządowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1,2 mln zł.

Dobry sprzęt i nowa karetka

Szpital otrzymał także 2,5 mln zł z rządowych środków na inwestycje zakupowe. Jednostka wykorzystała środki w 100%, dokonując zakupu: aparatu RTG z ramieniem C, aparatu rentgenowskiego pełnocyfrowego dwudetektorowego, lasera wysokoenergetycznego, aparatu EKG, łóżek szpitalnych oraz ambulansu.

Właśnie dzisiaj wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał dyrektorowi Arturowi Baranowskiemu kluczyki do nowej karetki. Koszt ambulansu to 700 tys. zł, zaś dofinansowanie ze środków rządowych wyniosło pół miliona zł. Pozyskane środki pozwoliły także na wyposażenie karetki w najnowocześniejszy sprzęt.

– Cieszę się, że po raz kolejny spotykamy się tu w tak miłej okoliczności. Pokazujemy, że dbamy o to, aby Szpital był wyposażony w najlepszej jakości sprzęt. Jest potrzeba i konieczność, aby służba zdrowia była u nas na bardzo wysokim poziomie. Widzimy dzisiaj po przewijających się tu osobach, jakie jest zapotrzebowanie na usługi medyczne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stara się jak najlepiej zapewnić dostęp do tych usług. Myślę, że kolejna karetka, która trafia do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, będzie bardzo dobrze wykorzystana – podkreśla poseł Krzysztof Kozik.

– Na ręce Pana Wojewody i dyrektora Szpitala w imieniu mieszkańców składam podziękowania za dotychczasową dobrą współpracę w tym trudnym czasie pandemii, a także teraz, przy tak dużej ilości zachorowań na grypę. Cieszę się, że ta współpraca jest prowadzona i jak najlepiej się układa nie tylko w obszarze koordynacji leczenia naszych mieszkańców, ale również w zakresie zakupów inwestycyjnych i doposażenia Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Ta karetka jest najlepszym tego dowodem i mam nadzieję, że będzie służyła mieszkańcom – zaznacza poseł Rafał Bochenek.

– Nic nie zastąpi umiejętności, wyczucia i doświadczenia zespołu ratownictwa medycznego. Postęp nauki i technologii umożliwia jednak tworzenie środowiska wspierającego czynności ratujące zdrowie i życie pacjentów. Nowoczesny, dobrze wyposażony ambulans jest z pewnością takim właśnie środkiem. Życzę, aby służył jak najlepiej zarówno tym, którzy będą potrzebować pomocy, jak i pracującym ratownikom i lekarzom. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczyliśmy ponad 4 mln zł na łącznie 9 nowych ambulansów dla naszego województwa. Sprawne karetki to podstawa skutecznego ratownictwa medycznego – mówi wojewoda Kmita.

– Pan Wojewoda przywozi dobre nowiny, wzmacniające sprzętem Szpital Powiatowy w Chrzanowie. To bardzo istotna sprawa, aby Szpital pełnił funkcję służącą mieszkańcom, nie tylko naszego powiatu. Ostatnie lata pokazują, że budowa tego systemu infrastruktury w naszym Szpitalu przebiega bardzo dobrze. Sprzęt jest bardzo ważny, ale równie ważna jest kadra, która tu ciężko pracuje i dała tego dowód w czasie pandemii – mówi starosta chrzanowski Andrzej Uryga.

Najwyższe standardy produkcji leków

Szpital w Chrzanowie otrzymał także – dzięki wsparciu wojewody małopolskiego, za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia – tzw. lożę farmaceutyczną. Jej wartość to ok. 70 tys. zł. Staraniem wojewody Kmity jedno z sześciu urządzeń, którymi dysponował resort, trafiło właśnie do Małopolski.

Loża laminarna to urządzenie pozwalające stworzyć warunki aseptyczne w najbliższym otoczeniu wykonywanego leku. Zarówno na terenie placówki medycznej, jak i w aptece, z uwagi na charakter tych miejsc, przebywają osoby chore. Tym samym, do otoczenia trafiają drobnoustroje chorobotwórcze. Ważne jest, aby podczas wykonywania leków procedury były prowadzone w warunkach sterylnych. Ma to ogromne znaczenie także w zakresie przygotowania leków objętych specjalnymi wymogami dotyczącymi czystości.

Do leków recepturowych, które muszą spełniać wymogi jałowości, należą chociażby te używane do oczu, stosowane na rozległe rany i oparzenia czy do żywienia pozajelitowego.

2,4 ml zł na inwestycję w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Dużą inwestycję budowlaną przy wsparciu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizuje także Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Zadanie pn. „Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu – w związku z COVID-19” – otrzymało dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł.

– Wysoki poziom świadczonych usług medycznych, poszanowanie praw pacjenta i budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego – tak można streścić misję Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Ta misja przekłada się także na nieustanne poszukiwanie dróg rozwoju, a także wdrażanie w razie potrzeby ponadprzeciętnych rozwiązań. To bardzo ważne, szczególnie dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego, aby tak duża placówka medyczna podążała śmiało za trendami i możliwościami, jakie daje współczesny rozwój nauki czy technologii. Centrum Diagnostyczne z pewnością jest jednym z tych elementów, które poszerzają możliwości Szpitala. Gratuluję tej ambitnej inwestycji i życzę jej szybkiego sfinalizowania – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu dba o pacjentów w trybie szpitalnym na 16 oddziałach specjalistycznych. Udziela także szerokiego zakresu świadczeń medycznych w ramach poradni specjalistycznych. Jest ich tutaj aż 25. Przy szpitalu działa również kilkanaście pracowni umożliwiających poszerzoną diagnostykę.

W ścisłym kontakcie ze szpitalami

Podczas wizyt w Chrzanowie i Oświęcimiu wojewoda Kmita zapoznał się także z poziomem zajętości łóżek szpitalnych, w tym tych przeznaczonych dla najmłodszych pacjentów.

W ostatnim czasie szpitale z całego województwa małopolskiego zgłaszały informacje wskazujące na wzrost zachorowań dzieci na choroby infekcyjne. Dlatego też z inicjatywy wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, w uzgodnieniu ze szpitalami od listopada 2022 r. wznowione zostało raportowanie – przez szpitale posiadające w swoich strukturach oddziały o profilu pediatrycznym – danych dotyczących wolnych łóżek, w tym w szczególności przeznaczonych dla dzieci z ostrymi infekcjami. Wokorzystywana jest do tego aplikacja wolnelozka.eu. Rozwiązanie raportowania w aplikacji „wolne łóżka” zastosowane zostało także w roku ubiegłym i stanowiło istotne wsparcie informacyjne w okresie wzmożonej zachorowalności na choroby infekcyjne wśród dzieci.

Dane raportowane są przez szpitale dwa razy dziennie zgodnie ze stanem faktycznym i umożliwiają dostęp do bieżących informacji m.in. na temat liczby zajętych i wolnych łóżek pediatrycznych w poszczególnych szpitalach w województwie, co ułatwia zarówno pracę szpitali, jak również jest wykorzystane na potrzeby funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Szpitale w ten sposób wymieniają się informacjami. Jeżeli nie ma wolnych łóżek w danej placówce, szukane jest miejsce w innej, w możliwie najbliższej lokalizacji. Dane są również na bieżąco monitorowane przez służby Wojewody.

Według ostatnich danych w aplikacji dziś wolnych było 91 łóżek pediatrycznych.

Łącznie w Małopolsce jest ok. 600 łóżek pediatrycznych.

Ze względu na zwiększoną liczbę zachorować wśród dzieci na początku grudnia wojewoda małopolski zwrócił się do szpitali z oddziałami pediatrycznymi w sprawie uzupełnienia potencjału i zwiększenia dostępności łóżek ogólnopediatrycznych m.in. poprzez wprowadzenie dostawek łóżek dla dzieci zgodnie z istniejącymi potrzebami.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w okresie pandemii notowana była mniejsza liczba hospitalizacji dzieci. W 2020 r. łączna liczba dzieci leczonych w trybie stacjonarnym (przebywających w szpitalu co najmniej 1 dobę) wynosiła 19827, zaś w 2019 roku – 31990.

– Dziękuję szpitalom z oddziałami pediatrycznymi za aktywne działania w obecnej sytuacji, gdy notowany jest wzrost zachorowań u dzieci. Każdy mały pacjent otrzymuje profesjonalną opiekę. Szpitale jak zawsze wykazują się elastycznością – tak ważną w przypadku wzmożonych zachorowań. To dowód głębokiego zrozumienia i dobrej współpracy, za co dyrektorom szpitali i personelowi medycznemu należą się wielkie podziękowania – podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

Z wdzięcznością za służbę pacjentom

W obu placówkach wojewoda Kmita spotkał się także z pracownikami i personelem medycznym szpitali. Spotkanie noworoczne było okazją do przekazania życzeń i podziękowań.

– Dziękuję personelowi medycznemu obu placówek za codzienną pracę. Niech nowy rok będzie dla Państwa szczęśliwy i przyniesie Wam wszelką pomyślność zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20230109 <a href=Chrzanów " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Chrzanów " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Chrzanów " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Chrzanów " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Chrzanów " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Chrzanów " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Chrzanów " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Chrzanów " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Chrzanów " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Chrzanów " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Chrzanów " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Chrzanów " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Chrzanów " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Oświęcim " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Oświęcim " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Oświęcim " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Oświęcim " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Oświęcim " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Oświęcim " style="margin-right:10px;" />20230109 <a href=Oświęcim " style="margin-right:10px;" />