Zgodnie z §3 ust. 20 uchwały nr XL/434/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – „Powiat bez smogu”, przedstawiamy dane na temat realizacji programu:

  1. Wysokość przyznanych w 2022 roku dotacji: 317 070,89 zł
  2. Liczba złożonych wniosków: 117
  3. Liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych: 15
  4. Liczba pozytywnie zrealizowanych wniosków, zamieszczonych na liście rankingowej: 102