Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył życzenia wszystkim policjantkom, policjantom, pracownikom Policji, emerytom i rencistom policyjnym, przedstawicielom związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji.