Tradycja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju trwa nieprzerwanie od 30 lat. W Betlejem, w Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień od którego, odpala się małą świeczkę, a płomień w wielkiej sztafecie niesiony jest przez skautów i obiega cały świat. Światło przekazywane przez harcerzy ma za zadanie krzewić największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju, jest poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami. Tegoroczna sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju odbywa się pod hasłem „Światło dla Ciebie”.

14 grudnia br. Harcerze z Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce insp. Zbigniewa Nowaka - Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz jego zastępcy kom. Pawła Stankiewicza, Betlejemskie Światło Pokoju. Szef krakowskich policjantów podziękował za wspaniały dar i szczytną misję, która spoczywa w rękach, nie tylko polskich harcerzy. Podczas wizyty poruszony został temat wzajemnej pomocy ukraińskim uchodźcom, która była wyzwaniem zarówno dla policjantów, jak i harcerzy. Wojna dotyczy bowiem nie tylko państwa, w którym się toczy ale też krajów do których uciekają ludzie z zagrożonych terenów. Jest też sprawdzianem z człowieczeństwa i troski o tych, którzy stracili nie tylko dach nad głową, ale często także najbliższych.

Na koniec spotkania harcerze złożyli Komendantowi i jego zastępcy świąteczne życzenia. Insp. Zbigniew Nowak również życzył przybyłym gościom zdrowych i spokojnych świąt, pełnych radości i pokoju.