„Lokalne partnerstwo ds. wody w Małopolsce – teraźniejszość i przyszłość” – to myśl przewodnia, która zgromadziła dzisiejszych uczestników konferencji o tym właśnie tytule. Na wspólne zaproszenie I wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza oraz dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach Dominika Paska, odpowiedzieli licznie przedstawiciele jednostek administracyjnych, a także instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcia dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi.

- Gwałtowne powodzie, lokalne podtopienia lub okresowe susze i niedobory wody – to zjawiska, które w naszym województwie powtarzają się cyklicznie. Gospodarowanie zasobami wody wymaga prowadzenia mądrej, zintegrowanej polityki uwzględniającej zaangażowanie wszystkich szczebli administracji oraz użytkowników wód. Tylko wspólne przedsięwzięcia na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej mają skutek długofalowy. Dzisiejsza konferencja to ważny krok w budowaniu sieci współpracy i partnerstwa – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Konferencja jest także odpowiedzią na zainicjowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proces tworzenia lokalnych partnerstw ds. wody. Mają one funkcjonować na szczeblu powiatu i realizować zadania dotyczące m.in.: identyfikacji lokalnych zasobów wodnych, określania potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych czy wskazywanie niezbędnych potrzeb inwestycyjnych.

Na ich bazie w planach pozostaje powołanie organu o charakterze opiniodawczym i doradczym, który podejmowałby te zagadnienia, działając przy Wojewodzie Małopolskim.


20221214 Tomaszowice rolnictwo 20221214 Tomaszowice rolnictwo 20221214 Tomaszowice rolnictwo 20221214 Tomaszowice rolnictwo 20221214 Tomaszowice rolnictwo 20221214 Tomaszowice rolnictwo