Na podstawie analizy sprawozdań uczestników konkursu Zespół Jury (składający się z przedstawicieli: Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Radia Kraków), w oparciu o zapisy w Regulaminie XII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, przyznał miejsca w konkursie. Po upływie terminu odwołań od wstępnych wyników prezentujemy w tabeli poniżej wyniki ostateczne Konkursu.

Uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród laureatom konkursu oraz występem Zespołu Golec uOrkiestra odbędzie się 25 stycznia 2023 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Nagrodzone Szkoły otrzymają pisemne zaproszenie na tę uroczystość.