Klatka Faradaya - działanie i sposób użycia

Klatka Faradaya to zamknięta przestrzeń, która blokuje zewnętrzne pola elektromagnetyczne przed wejściem i wewnętrzne przed ucieczką. Możesz użyć klatki Faradaya do ochrony wrażliwych danych przed polami elektromagnetycznymi. Są one często używane do osłony serwerów komputerowych, pomieszczeń pełnych sprzętu komputerowego i sieci przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Klatka Faradaya powoduje, że sieć jest lepiej przygotowana na zakłócenia pochodzące z pobliskich wież komórkowych, stacji radiowych i innych sieci bezprzewodowych. Klatkę Faradaya można zbudować z dowolnego materiału przewodzącego, np. dużego arkusza folii aluminiowej, metalowej tacy lub pudełka wyłożonego folią.

Jak działa klatka Faradaya?

Klatki Faradaya działają poprzez zapewnienie bariery, która blokuje przychodzące pola elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne składa się zarówno z pola elektrycznego, jak i magnetycznego. Klatka Faradaya wykonana jest z materiału przewodzącego, takiego jak folia aluminiowa lub siatka z metalowych drutów, która blokuje wydalanie pola elektromagnetycznego, pozwalając jednocześnie na wejście pola elektrycznego.

Pole elektromagnetyczne przychodzących fal radiowych nie jest w stanie przeniknąć przez metalową siatkę klatki Faradaya i zamiast tego jest wypychane we wszystkich kierunkach. Metalowa siatka klatki blokuje wydalanie sygnałów radiowych, podczas gdy przychodzące pole elektryczne może przejść przez siatkę, aby dostać się do urządzenia wewnątrz klatki.

Jeśli chcesz zbudować klatkę Faradaya, zacznij od przewodzącej powierzchni, takiej jak metalowa taca lub duży kawałek folii aluminiowej. Następnie owiń swój router bezprzewodowy, przełącznik sieciowy i inne ważne urządzenia sieciowe w tacy lub folii, upewniając się, że wszystkie kable są schowane wewnątrz, jak również. Możesz dodać dodatkowe warstwy ochrony, takie jak zamknięcie całego zestawu w pudełku wyłożonym folią.

Kiedy skończysz, Twoja klatka Faradaya jest gotowa do ochrony sieci przed zakłóceniami RF z innych źródeł. Możesz przetestować ją wysyłając sygnał z pobliskiej wieży komórkowej i sprawdzając, czy zakłóca on Twoją sieć. Prawdopodobnie zauważysz spadek prędkości sieci, gdy klatka jest w użyciu, ale to niewielka cena za zwiększone bezpieczeństwo.

Kiedy używać klatki Faradaya?

Klatka Faradaya to metalowa obudowa, która zapobiega przedostawaniu się i wychodzeniu pól elektromagnetycznych. Klatka Faradaya może być skutecznym sposobem ochrony sprzętu elektronicznego przed przepięciami i innymi szkodliwymi zdarzeniami elektrycznymi.

Klatki Faradaya można również użyć do ochrony wrażliwych urządzeń przed zakłóceniami o częstotliwości radiowej, takimi jak emitowane przez telefony komórkowe i bezprzewodowe routery internetowe.

Urządzenia bezprzewodowe, takie jak smartfony, tablety i laptopy, zazwyczaj wysyłają i odbierają dane za pomocą częstotliwości radiowych. Chociaż takie urządzenia są zwykle wyłączone, anteny często nadal zbierają sygnały w środowisku. Jeśli znajdujesz się w ruchliwym, miejskim miejscu, istnieje duża szansa, że Twoja sieć jest zakłócana przez pobliskie wieże komórkowe. Jeśli doświadczasz częstych spadków danych i wolnych prędkości, możesz mieć problem z zakłóceniami elektromagnetycznymi, który wymaga użycia klatki Faradaya.