Obowiązuje w dniu 16.11.2022 od godz. 06.00 do 24.00
 
Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.
 
smog

smog


Artykuły promocyjne