W środę, 28 września 2022 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Ochrona przed powodzią i suszą oraz środowisko wodne na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r.
 6. Informacja na temat realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/391/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Krakowskiego
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kraków zadania z obszaru pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Krakowskiego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia gotowości przystąpienia do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. “Opieka wytchnieniowa”
 10. Wnioski i oświadczenia radnych
 11. Sprawy bieżące
 12. Zamknięcie obrad

Artykuły promocyjne