Tradycja pożarnicza w Wawrzeńczycach sięga roku 1918. Od samego początku druhowie nie ustawali w staraniach i ciągle dążyli do rozwoju jednostki. Jeszcze w tym roku, za sprawą decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, OSP Wawrzeńczyce wzbogaci się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ratownicze mieszkańców gminy.

Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z wójtem gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józefem Rysakiem umowę potwierdzającą przyznanie dofinansowania ze środków budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wawrzeńczyce”.


Marzenia stają się rzeczywistością

– Polski rząd z premierem Mateuszem Morawieckim na czele regularnie wspiera Straż Pożarną. W odpowiedzi na bieżące potrzeby, przygotowaliśmy ustawę o ustanowieniu programu modernizacji służb, który pozwoli na ich ciągły rozwój. W ramach tych działań, dzięki konkretnym dofinansowaniom jednostki mają szansę zaopatrzyć się w najnowocześniejszy, najlepszej jakości sprzęt. Rządowe wsparcie dla OSP ma znaczenie systemowe, ponieważ dobrze wyposażone służby to gwarancja bezpieczeństwa wszystkich obywateli – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

OSP Wawrzeńczyce jest jednostką wiodącą w gminie. Liczy 33 czynnych druhów i w ostatnim roku brała udział w 58 akcjach ratowniczych. Aktualnie na wyposażeniu jednostki znajdują się 3 pojazdy: ciężki samochód gaśniczy z 1997 r., samochód specjalny z 2001 r. oraz samochód operacyjny z 2002 r. Z powodu niskiego budżetu w ostatnich kilkunastu latach gmina nie zakupiła żadnego nowego samochodu pożarniczego typu ciężkiego czy średniego.

– Otrzymana dotacja z budżetu państwa jest dla gminy, a w szczególności dla druhów z OSP Wawrzeńczyce nieoceniona. Ten fakt jest zadośćuczynieniem dla strażaków-ochotników za ich ciężką, odpowiedzialną i niebezpieczną pracę. Nowy samochód na pewno znacząco podniesie sprawność operacyjną jednostki, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo ratowników. To dobrze, że państwo wspiera finansowo samorządy w doposażaniu jednostek OSP, bo pełnią one ważną rolę w społeczności lokalnej i są gwarantem jej bezpieczeństwa – powiedział wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak.


Ponad milion złotych dofinansowania

Całkowity koszt wozu bojowego będącego przedmiotem inwestycji to 1 314 870 zł. Środki w wysokości 1 040 000 zł przekazane na ten cel z budżetu państwa stanowią aż 79,1% kosztów. Pozostałe 20,9%, czyli 274 870 zł, stanowi wkład własny gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Bezpieczeństwo mieszkańcom gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zapewnia 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dwie z nich, w tym OSP Wawrzeńczyce, wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ogółem w gminie jest 271 czynnych druhów, którzy w ubiegłym roku brali udział w 221 akcjach i działaniach ratowniczych.

– Ochotnicze Straże Pożarne nieustannie odczuwają wsparcie udzielane przez polski rząd. Począwszy od zeszłego roku małopolskie jednostki otrzymały z rezerwy ogólnej budżetu państwa ponad 5,1 mln zł na zakup różnych typów pojazdów o łącznej całkowitej wartości ponad 6,7 mln zł. Do tej pory największym beneficjentem pozostaje powiat nowotarski, któremu na doposażenie 4 jednostek OSP przyznano ponad 2,4 mln zł. Ponad milion złotych dofinansowania dla OSP Wawrzeńczyce to z kolei największe rządowe wsparcie na pojedyncze zadanie w zakresie rozwoju służb pożarniczych
– dodał wojewoda Łukasz Kmita.

20220715 Umowy 20220715 Umowy