Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się spotkanie projektu LIFE – IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” współfinansowanego ze środków UE oraz NFOŚiGW. Tematem przewodnim było przedstawienie planowanych działań dotyczących m.in. oszczędności zasobów energii i wody oraz odpowiedniej pielęgnacji zieleni, które przyczynią się do złagodzenia postępujących zmian klimatycznych.
 
W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół i innych jednostek oświatowych Powiatu Krakowskiego, członek Zarządu Powiatu Tadeusz Nabagło, sekretarz Mirosław Golanko oraz dyrektorzy Wydziałów Starostwa: Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa i Wydziału Edukacji, a także doradca ds. klimatu i środowiska.
 
Pamiętajmy że #razemmożemywięcej dla dobra naszego klimatu!
 
#LIFEprogramme #LIFEproject #LIFE_EKOMAŁOPOLSKA
www.klimat.ekomalopolska.pl
https://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu
twitter.com/LIFE_Malopolska
instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/


adwokat Kraków

GoWork.pl - praca w Krakowie

Artykuły promocyjne