Jakie zadania i obowiązki mają jednostki podziału administracyjnego? Czym są moje prawa obywatelskie? Co bym zrobił, gdybym zarządzał miejscowością, w której żyję? Odpowiedzi na te pytania szukają uczestnicy projektu „Mały Sołtys”, który powstał w ramach – jedynego w Polsce – Dziecięcego Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy działającego w Sulisławicach w gminie Wolbrom.

Dziś uczniowie w wieku od 8 do 15 lat przystąpili do „Małej Matury Postawy Obywatelskiej”. Członkami komisji byli: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, starosta olkuski Bogumił Sobczyk, burmistrz miasta i gminy Wolbrom Adam Zielnik oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku Ewa Przyjemska-Kondziołka. Wydarzenie odbyło się w Sulisławicach, w siedzibie byłej szkoły podstawowej.

List do uczestników „Małej Matury Postawy Obywatelskiej” skierował premier Mateusz Morawiecki.

– Świadome zaangażowanie w życie społeczne to postawa, która powinna być kształtowana od lat najwcześniejszych. Wspólnota, której członkowie biorą aktywny udział w jej życiu – rozkwita. Dlatego w naszym najlepiej pojętym interesie leży kierowanie kreatywności, ciekawości i zaangażowania młodego pokolenia ku poznawaniu zasad życia zbiorowego. Ważne jest też umożliwianie mu podejmowania pierwszych działań w tym obszarze. Wiedzą to twórcy Dziecięcego Koła Gospodyń i Gospodarzy z Sulisławic i programu „Mały Sołtys”. W ramach swoich działań uświadamiacie Państwo dzieciom i młodzieży, że są członkami wspólnoty. Otwierając przed nimi możliwość uczestnictwa w jej życiu, zaznajamiacie z zasadami jej funkcjonowania, ale i uświadamianie piękno oraz głęboki sens społecznego zaangażowania. Kształtując przyszłych obywateli, pracujecie nad kształtem i przyszłością lokalnej wspólnoty. Dziękując Państwu za Waszą postawę i zaangażowanie, życzę powodzenia w dalszej działalności oraz satysfakcji z jej owoców – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę.

– Drodzy Uczestnicy Małej Matury, jestem zdumiony i bardzo się cieszę, że już teraz macie tak szerokie zainteresowania. Dlatego gratuluję wszystkim uczestnikom dzisiejszego egzaminu. To, że do niego przystąpiliście i to, że chcecie angażować się w sprawy Waszej społeczności, wspaniale świadczy o Waszej postawie obywatelskiej. Za tę postawę jestem Wam wszystkim niezwykle wdzięczny. Myślę, że dzisiejsze spotkanie przynosi radość i satysfakcję. Trudno bowiem o coś bardziej krzepiącego niż świadomość, że młodzi ludzi tak wcześnie chcą poznawać zasady funkcjonowania wspólnoty oraz brać świadomy udział w jej życiu. Trudno o coś bardziej inspirującego niż obserwowanie pierwszych kroków, jakie stawiają na tej drodze. To cieszy i pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość – dodał premier Mateusz Morawiecki.

Do młodych „maturzystów” zwrócił się również wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Projekt „Mały Sołtys” uczy najmłodszych postawy obywatelskiej. To jedyny taki projekt w Polsce. Jest ciekawą alternatywą, która pozwala spojrzeć na świat w zupełnie inny sposób. Dzieci i młodzież doświadczają, na czym polega aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. To niezwykle ważne, bo „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Do „Małej Matury Postawy Obywatelskiej” przystąpiło dzisiaj 21 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat. „Maturzyści” sprawdzili swoją wiedzę o historii naszej Ojczyzny i lokalnej społeczności.

Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy z Sulisławic w gminie Wolbrom to pierwsze takie Koło w Polsce. Działa od sierpnia 2020 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach pod okiem pani Lidii Musiał.

„Mały Sołtys” narodził się w sierpniu 2021 roku. W ramach projektu dzieci i młodzież próbują swoich sił jako liderzy lokalnych społeczności. Spośród siebie wybierają Małego Sołtysa, który pracuje wraz z Małą Radą Sołecką podczas miesięcznej kadencji. Wspólnie wypracowane pomysły przedstawiają następnie sołtysowi wsi oraz KGWiG w Sulisławicach do ewentualnej realizacji.

– Pragniemy, aby wzorem działań naszych dzieci z Dziecięcego Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach przyszłe pokolenia brały przykład, że największą obywatelską wartością jest Ojczyzna – podkreśla Lidia Musiał.

20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura 20220521 Mała Matura