To 5 suchych zbiorników przeciwpowodziowych: dwa na rzece Serafie i trzy na potoku Malinówka. Mają znaczenie zarówno dla mieszkańców Krakowa, jak i Wieliczki. Łącznie zabezpieczą przed powodzią obszar o powierzchni 16,5 tys. hektarów. W sumie będą mieć pojemność blisko 400 tys. m3, czyli tyle wody przyjmą, gdy zacznie padać.


Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał właśnie decyzję o pozwoleniu na realizację ostatniego z tych – połączonych kaskadowo – zbiorników. „Malinówka 3” będzie stanowiła domknięcie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy.

Decyzję tę wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał dziś na ręce Małgorzaty Sikory – dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Briefing odbył się na terenie budowy zbiornika Malinówka 1. W briefingu uczestniczyła także Edyta Lisak, dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW oraz Janina Chlebowska, również z tego wydziału.

- Budowa zbiornika „Malinówka 3” to dopełnienie szerokiej, złożonej inwestycji w dolinie rzeki Serafy. Pod koniec maja ubiegłego roku wydaliśmy decyzje umożliwiające realizację dwóch innych zbiorników małej retencji: „Malinówka 1” i „2”, zaś w grudniu pozwolenie na budowę otrzymał zbiornik „Serafa 2”. Dzisiaj domykamy całość pozwoleniem na realizację ostatniego z pięciu zbiorników, które będą działać na tym obszarze. Wszelkie działania podnoszące zabezpieczenie przeciwpowodziowe muszą być realizowane sprawnie i kompleksowo. Ta inwestycja ma taki – kompleksowy – charakter. Dziękuję Wodom Polskim za dbałość o realizację tak ważnych dla Mieszkańców projektów. Ich procedowanie małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie traktuje priorytetowo – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Bieżanów jest rejonem silnie zurbanizowanym, a wielkość opadu, która nawiedziła w ubiegłym roku tę dzielnicę nie była notowana od 126 lat. W jednym momencie rzeka Serafa stała się odbiornikiem wód opadowych spływających z dróg, chodników, podjazdów i pozostałej infrastruktury, co doprowadziło do podtopień. Wydarzenia powodziowe pokazują, jak potrzebne są inwestycje Wód Polskich. Zbiorniki pracujące kaskadowo zapewnią bezpieczeństwo powodziowe i pozwolą na bezpieczne przejście wód powodziowych  - podkreśla Małgorzata Sikora, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dzięki nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności inwestor może od razu przystąpić do wykonywania prac.

Będą się one toczyć na potoku Malinówka, na terenie Krakowa i Wieliczki. W ramach inwestycji powstanie suchy zbiornik małej retencji („Malinówka 3”) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zbiornik będzie miał pojemność 56 tys. m³, maksymalną powierzchnię zalewu ok. 3,1 ha i wysokość piętrzenia 7,9 m.
 
Inwestycję realizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w oparciu o środki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy i budżet państwa. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano w drugiej połowie tego roku.


Malinowki kaskada 2 po uwagach BKPDSC_7619DSC_7614WhatsApp Image 2022-01-26 at 14.16.13 WhatsApp Image 2022-01-26 at 14.16.13WhatsApp Image 2022-01-26 at 14.16.12 WhatsApp Image 2022-01-26 at 14.16.11WhatsApp Image 2022-01-26 at 14.16.11 WhatsApp Image 2022-01-26 at 14.16.14WhatsApp Image 2022-01-26 at 14.16.10WhatsApp Image 2022-01-26 at 14.16.14