W ramach działań „Bezpieczne Ferie”, w okresie od 14 stycznia do 27 lutego 2022 roku małopolska Policja będzie prowadziła zapewniające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ruch będzie nadzorowany w szczególności na głównych drogach tranzytowych, trasach do turystycznych miejscowości działania. Działania te będą nasilane w okresie wymiany turnusów wypoczynkowych.

Nadzór na ruchem i kontrole drogowe

Podczas nadzorowania ruchu drogowego funkcjonariusze będą zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Podczas kontroli drogowych policjanci zwrócą uwagę na stan techniczny pojazdu, bezpieczeństwo pasażerów (przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci), stan psychofizyczny kierowcy (trzeźwość).

Policjanci będą również monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku, a w razie potrzeby , w newralgicznych miejscach podejmą ręczne kierowanie ruchem. Szczególnym nadzorem zostanie objęta popularna „Zakopianka”. 

W związku z organizowanym w Zakopanem w dniach od 14 do 16 stycznia br. Pucharem Świata w skokach narciarskich natężenie ruchu na tzw. ”Zakopiance” znacznie się zwiększy. W tym czasie dodatkowe patrole ruchu drogowego będą dbać o bezpieczeństwo podróżnych. Należy pamiętać, że w samym Zakopanem w tych dniach zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Część ulic zostanie wyłączona z ruchu, a na skrzyżowaniach policjanci będą ręcznie regulować ruchem. Apelujemy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, a także zwracanie uwagi na przedmiotowe zmiany w organizacji ruchu: https://www.zakopane.pl/inne/strefa-miejska/aktualnosci/aktualnosci-biezace/styczen-2022/komunikat-puchar-swiata-fis-w-skokach-narciarskich-2022

Podczas ferii szczególną uwagę policjanci zwracać będą na zorganizowane formy przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek. Na terenie działania wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji naszego województwa wyznaczone zostały stałe punkty kontroli autokarów, gdzie będą dokonywane sprawdzenia. Dzięki tej inicjatywie w jednym czasie będzie można skontrolować większą ilość pojazdów przewożących uczniów na ferie. Wykaz punktów kontroli autokarów –  https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/komunikaty/18918,Wykaz-punktow-kontroli-autobusow-ferie-2022.html Na stronie internetowej małopolskiej Policji została założona zakładka „Małopolska Policja e-usługa”, gdzie w katalogu KONTROLA AUTOBUSÓW internetowo można złożyć wniosek z prośbą o policyjną kontrolę autokaru przed wyjazdem. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które ułatwi rodzicom, opiekunom, organizatorom wycieczek ułatwi zgłaszanie takich kontroli.  https://euslugi.malopolska.policja.gov.pl/mieszkaniec/katalog-e-uslug/eusluga-kontrola-autobusu Policjanci w ramach swojej codziennej służby będą zwracać także uwagę na autokary znajdujące się już w trasie.

Profilaktyka

Policjanci w ramach akcji profilaktycznych, czy podczas kontroli drogowych będą zwracać uwagę kierowcom na koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu, w tym zagrożenia związane z korzystaniem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Mundurowi będą również uświadamiać, że niewłaściwe zachowanie pasażera np. rozpraszanie uwagi kierowcy, prowokowanie do nieprzestrzegania przepisów może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy. Natomiast pieszym, w tym dzieciom i młodzieży będą przypominać i zwracać uwagę na zagrożenia związane m.in. z nieostrożnym wejściem na jezdnię, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, przebieganiem przez jezdnię. Dodatkowo będą uświadamiać o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych.

Ponadto policjanci będą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych z dziećmi i młodzieżą zarówno w przedszkolach, szkołach, jak też w miejscach wypoczynku zimowego, na których poruszane zostaną zagadnienia związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

Porady policjantów ruchu drogowego

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas relaksu i odpoczynku, jednak, aby przebiegły szczęśliwie i wszyscy wrócili wypoczęci do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

 • Planując podróż weź pod uwagę przewidywane natężenie ruchu i możliwość skorzystania z tras alternatywnych.

 • Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś - zmień opony na zimowe. Przyczepność takich opon na śliskiej nawierzchni jest zdecydowanie lepsza.

 • Sprawdź czy Twój samochód jest sprawny technicznie: hamulce, ogumienie, oświetlenie oraz czy jest odpowiednio wyposażony.

 • Pamiętaj o uzupełnieniu zimowego płynu w spryskiwaczu, zwiększy to widoczność drogi, a tym samym poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy.

 • Nie bagatelizuj odśnieżania pojazdu. Jazda samochodem z zalegającą na nim warstwą śniegu zmniejsza widoczność otoczenia pojazdu.

 • Upewnij się czy masz przy sobie wszystkie wymagane przepisami dokumenty.

 • Pod żadnym pozorem nie wsiadaj za kierownicę po wypiciu jakiejkolwiek ilości alkoholu. Nie warto narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

 • Nie wyjeżdżaj w drogę będąc zmęczonym lub niewyspanym. Jazda spowoduje jeszcze większą senność.

 • Pamiętaj o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących pojazdem i przewożeniu dzieci w fotelikach ochronnych lub urządzeniach przytrzymujących (w razie jakiegokolwiek zdarzenia drogowego uratują życie
  i zdrowie).

 • Podczas jazdy zwracaj szczególną uwagę na pieszych, głównie dzieci i osoby starsze poruszające się na drogach.

 • Zachowuj odpowiednio większą odległość od poprzedzającego pojazdu – na śliskiej nawierzchni droga hamowania pojazdu jest znacznie dłuższa.

 • W trudnych warunkach atmosferycznych pamiętaj o prędkości bezpiecznej, która może być wtedy niższa niż dopuszczalna przepisami.

 • Odwiedzając stację benzynową sprawdź ciśnienie powietrza w oponach swojego pojazdu. Ma to ogromny wpływ na drogę hamowania, zdolność opony do odprowadzania wody i ogólną stabilność pojazdu w zakręcie.

 • Będąc pieszym poruszaj się lewą stroną drogi (tak stanowi przepis) – będziesz widział zawczasu czy kierowca nadjeżdżającego pojazdu zauważył Cię i dostosował tor jazdy do Twojej obecności na drodze.

 • Kiedy jako pieszy korzystasz z drogi po zmierzchu zawsze używaj elementów odblaskowych, niezależnie od tego czy jest to wymagane przepisami czy nie. Dzięki odblaskom kierowca może zobaczyć Cię już z odległości 130 – 150 m, co ma ogromny wpływ na Twoje bezpieczeństwo.

 • Aby bezpiecznie podróżować należy również pamiętać o prawidłowym oświetleniu pojazdu. Podstawowe zasady w tym zakresie przedstawia spot „Zobacz więcej – bądź bezpieczny” - https://www.youtube.com/watch?v=9KA2PejHpRY