Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

15 stycznia 2022 r., w godz. 14.00-18.00, przy lodowisku Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie, Wydział Prewencji KWP w Krakowie, organizuje akcję profilaktyczną pod nazwą „Bezpieczne Ferie 2022”.

Ma ona na celu propagowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży w okresie zimowym. Pierwszy dzień ferii jest idealnym terminem na zwrócenie uwagi w kwestii dotyczącej zimowego wypoczynku mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Podczas tych działań policjanci będą prowadzić aktywną kampanię profilaktyczno-edukacyjną w zakresie: bezpieczeństwa na stoku, lodowisku, zamarzniętych zbiornikach wodnych, podczas spędzania czasu wolnego w domu lub na zorganizowanym wypoczynku zimowym, w podróży, bezpieczeństwa poruszania się po drogach i szlakach górskich, zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionemu mieniu, a także podczas gier i zabaw rekreacyjnych w terenie. Uczestnicy otrzymają materiały profilaktyczne, a także będą mieli możliwość obejrzenia pojazdu uprzywilejowanego.

W akcji profilaktycznej funkcjonariuszy wspomagać będą dwie maskotki małopolskiej Policji przedstawiające smoki: „Wawelek” i „Polisia”. Podczas zimowej kampanii przygotowano atrakcje takie jak: miasteczko edukacyjno-profilaktyczne, gry i zabawy, konkursy z nagrodami, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wiele innych niespodzianek.