Zadania realizowane przez policjantów zajmujących się pracą z osobami nieletnimi wymagają wiedzy, doświadczenia ale też empatii. Dlatego funkcjonariusze korzystają z każdej okazji by podnieść swoje kwalifikacje i tą wiedzę poszerzyć, ponieważ przekłada się ona na skuteczność podczas rozpoznawania problemów dzieci i młodzieży.

11 stycznia br. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odbyło się pilotażowe szkolenie pt. „Dzieci i młodzież w kryzysie” dla funkcjonariuszy pionu prewencji, prowadzone przez pracownika Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe działającego przy Szpitalu im. Babińskiego. Jego celem było budowanie postaw i umiejętności, służących rozpoznawaniu i wspieraniu dobrostanu dzieci i młodzieży. Dzięki poznaniu norm rozwojowych, poznaniu definicji kryzysu psychicznego i jego przebiegu, a także omówieniu ich objawów, policjanci podczas swojej pracy z nieletnimi będą bardziej wyczuleni na rozpoznanie niepokojących sygnałów.

W trakcie szkolenia prowadząca przedstawiła również strategie pomocy dziecku doświadczającemu kryzysu oraz zwróciła uwagę na umiejętność prowadzenia rozmowy poprzez empatyczne słuchanie.

Spotkanie to było początkiem cyklu szkoleń, które będą kontynuowane w przyszłości.