koty dla alergików

Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Zakończyła się XXXV sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbyła się w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie – prezentacje przedstawił Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Głównym tematem sesji było omówienie edukacji na terenie powiatu krakowskiego. Sprawozdanie na ten temat przedstawiała dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Beata Kwatera.

Kolejnymi punktami sesji były głosowania nad szeregiem uchwał:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2021 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XXVI/303/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
  • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2021
  • w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok 2021
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wielka Wieś
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na zadanie pn. “Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek w ciągu DW780 wraz z  pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego
  • w sprawie przekazania skargi z dnia 28 sierpnia 2021r. organowi właściwemu
  • w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 października 2021 r. na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.


GoWork.pl - praca w Krakowie

Artykuły promocyjne