Będą uczestniczyli w wizytach studyjnych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, odbywać tu praktyki i staże zawodowe. Wszystko po to, by jeszcze lepiej wykorzystywać wiedzę wyniesioną z zajęć. Przed studentami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie właśnie otworzyły się nowe możliwości zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego.

A wszystko za sprawą listu intencyjnego podpisanego dziś przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę oraz rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka.

- Jesteśmy w przededniu święta pedagogów – tych, którzy misją swojego życia uczynili wychowanie i rozwijanie młodego pokolenia. Także 14 października Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zainauguruje swój 76. rok akademicki. Stojąc u progu tego otwarcia, pieczętujemy naszą wspólną wolę współpracy oraz troskę o dobry rozwój studentów UP – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Zależy nam na kształceniu praktycznym, dlatego tak ważne jest dla nas mocne partnerstwo. Dzięki wzajemnej współpracy studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zyskują możliwość włączenia w bezpośrednie prace Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i zdobycia doświadczenia już na etapie studiów. Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie kierunkami związanymi z administracją publiczną. O jedno miejsce na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku administracja publiczna ubiegało się w tym roku ponad sześciu kandydatów – podkreśla prof. dr hab. Piotr Borek, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, współpraca pomiędzy MUW a UP będzie urzeczywistniana poprzez organizowanie praktyk zawodowych dla studentów, staży, wizyt studyjnych, udziału w targach pracy i w innych przedsięwzięciach.

Wszystkie podejmowane wspólnie działania mają być ważnym komponentem w budowaniu kapitału zawodowego przyszłych absolwentów UP w Krakowie. W szczególności chodzi o wzmacnianie umiejętności praktycznych. To właśnie one stanowią szczególnie istotny element w pozyskaniu pracy.

- Dobre przygotowanie do poruszania się na polu konkurencji panującej na rynku pracy jest niezwykle istotne dla studentów. Drzwi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie stoją dla nich otworem. Zależy nam, aby właśnie w takim praktycznym wymiarze przygotowywać przyszłe kadry. Zachęcam studentów do skorzystania z tej oferty, która będzie wynikiem podpisanego dziś porozumienia. To, co oferujemy studentom, to swego rodzaju Akademia Wojewody Małopolskiego. Chcemy pokazywać administrację niejako „od podszewki”, tłumaczyć sprawy na konkretnych przykładach, w działaniu. Urząd Wojewódzki jest bankiem wiedzy, a nasi eksperci chętnie się nią podzielą – zarówno z kołami naukowymi, jak i poszczególnymi studentami – tłumaczy wojewoda Łukasz Kmita.


DSC_9669DSC_9636DSC_9589DSC_9706DSC_9558DSC_9609DSC_9769DSC_9729