Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Marcina Niedzieli, starosty oświęcimskiego, oddanego samorządowca, silnie zaangażowanego w sprawy Mieszkańców Małopolski Zachodniej.

Rodzinie i Bliskim pogrążonym w żałobie przekazuję wyrazy współczucia.

Łukasz Kmita
Wojewoda Małopolski


Kondolencje - Starosta Niedziela