reklama firmy provento - profesjonalnego biuro rachunkowego w Krakowie

Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach do udziału w rekrutacji do staży zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 9-16 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

http://zspkrzeszowice.pl/2021/06/07/rekrutacja-na-staze-zawodowe/


GoWork.pl - praca w Krakowie

Artykuły promocyjne