Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji do staży zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 7.06.2021 r. do 14.06.2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://zste-skawina.edu.pl/rekrutacja-na-staze-zawodowe-w-ramach-projektu-pn-centrum-kompetencji-zawodowych-w-zespole-szkol-techniczno-ekonomicznych-w-skawinie-ii/


GoWork.pl - praca w Krakowie

Artykuły promocyjne