Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. uruchomiło projekt “Przedsiębiorca z Powerem”.

Osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej mogą otrzymać dotację w wysokości 23 050 zł,
oraz wsparcie finansowe pomostowe do 7200 zł na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem firmy.

Do udziału w projekcie CBMZ Sp.z o.o. zaprasza osoby:

– w wieku od 18 do 29 roku życia,
– zamieszkujące powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, miasto Kraków;
– które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy).

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:

http://cbmz.pl/przedsiebiorca-z-powerem

Grafika POWER_Przedsiębiorca


Artykuły promocyjne