reklama firmy provento - profesjonalnego biuro rachunkowego w Krakowie

Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Na przełomie kwietnia i maja w szkołach powiatu krakowskiego odbyły się uroczystości wręczenia stypendiów Starosty Krakowskiego. Stypendia przyznawane są uczniom kończącym naukę w klasie programowo najwyższej w roku szkolnym 2020/2021, którzy zdobyli najwyższą średnią ocen z zajęć edukacyjnych, w formie nagrody rzeczowej o wartości 648 zł.

Stypendia zostały przyznane na podstawie Zarządzenia Nr 74/2021 Starosty Krakowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wszystkim nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!