reklama firmy provento - profesjonalnego biuro rachunkowego w Krakowie

Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 późn. zm./ Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”.

Badaniami będą objęci mężczyźni, mieszkańcy gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Skała, Słomniki, Wielka Wieś, Zielonki z Powiatu Krakowskiego, którzy ze względu na fakt zamieszkiwania w znacznej odległości od Krakowa mają utrudnione warunki poddawania się regularnym badaniom profilaktycznym. Program adresowany jest  do mężczyzn w wieku powyżej 40 lat.

Pliki docx do pobrania:


GoWork.pl - praca w Krakowie

Artykuły promocyjne