reklama firmy provento - profesjonalnego biuro rachunkowego w Krakowie

Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Wydział Architektury informuje o wejściu w życie następujących Rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

  1. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 304), link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/304
  2. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz. U. z 2021r. poz. 298) link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/298
  3. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 296) link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/296

Uprasza się o korzystanie z obowiązujących formularzy.

Ponadto w związku z trwającą cyfryzacją procesu budowlanego, jest możliwość wypełnienia tych wniosków oraz przesłania w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy dostępniej pod adresem:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/


GoWork.pl - praca w Krakowie

Artykuły promocyjne