reklama firmy provento - profesjonalnego biuro rachunkowego w Krakowie

Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W środę, 25 listopada 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Stan przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego – informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 6. Przepisy prawa budowlanego obowiązujące od 1 września 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2021 – 2030 “Powiat Krakowski 2030” oraz wskazania kierunków działania Zarządu Powiatu w Krakowie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2020 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XV/161/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2020
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mogilany prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2021 r.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych
 16. Sprawy bieżące
 17. Zamknięcie obrad