Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – polska konspiracyjna formacja policyjna Delegatury Rządu na Kraj – działała w latach 1940 – 1944. Otwarta na Wawelu wystawa upamiętniająca policję Polskiego Państwa Podziemnego jest doskonałą lekcją historii zwłaszcza dla młodego pokolenia Polaków.

W uroczystym zaprezentowaniu wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” wzięli udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, komendant wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster oraz dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak, a także przedstawiciele służb mundurowych i młodzież z klasy wojskowej.

Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji, we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Archiwum Akt Nowych, znajduje się nieopodal Baszty Sandomierskiej na Wawelu.

20200915 Wystawa PKB - Policja na Wawelu 20200915 Wystawa PKB - Policja na Wawelu 20200915 Wystawa PKB - Policja na Wawelu 20200915 Wystawa PKB - Policja na Wawelu 20200915 Wystawa PKB - Policja na Wawelu 20200915 Wystawa PKB - Policja na Wawelu 20200915 Wystawa PKB - Policja na Wawelu 20200915 Wystawa PKB - Policja na Wawelu