Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Od dłuższego już czasu obserwujemy stały wzrost liczby składanych wniosków dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Otrzymujemy też coraz więcej zgłoszeń telefonicznych i e-mailowych dotyczących tego zakresu. W dobie epidemii zapotrzebowanie na informację okazało się jeszcze większe.

Biorąc pod uwagę te czynniki, a także mając na względzie środki ostrożności wynikające z sytuacji epidemicznej, Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie rozszerzył działania informacyjne w przestrzeni wirtualnej. Od 21 września 2020 roku zmieni się także organizacja pracy tej jednostki.

Dziś z dyrektorem Wydziału Adamem Spyrą oraz pracownikami zajmującymi się obsługą cudzoziemców spotkał się wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który na bieżąco monitoruje pracę poszczególnych wydziałów i koordynuje działania mające na celu wprowadzenie usprawnień w zakresie obsługi klientów MUW.

Projekt „E-konsultant info.opt”

Szereg usprawniających rozwiązań mogliśmy wprowadzić w Wydziale Spraw Cudzoziemców dzięki projektowi Wojewody Małopolskiego „I3: INFRA-STRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA”, dedykowanemu obywatelom państw trzecich i współfinansowanemu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

W kwietniu 2020 r. uruchomiliśmy dzięki temu projektowi moduł „E-konsultant info.opt”. Jest to kanał informacyjny umożliwiający kontakt z naszymi konsultantami za pośrednictwem Skype’a.

„E-konsultant” pomaga obywatelom państw trzecich pozyskiwać informacje w czasie epidemii, nawet jeżeli przebywają oni poza granicami Polski. Dzięki „E-konsultantowi” nasz klient może otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące zmiany sytuacji osobistej podczas epidemii oraz praktycznego zastosowania szczególnych rozwiązań dla cudzoziemców w Polsce (m.in. związanych z możliwością legalnego pozostania w kraju osób, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Projekt umożliwia również cudzoziemcom uzyskanie informacji o ich prawach i obowiązkach oraz na temat funkcjonowania Urzędu w czasie epidemii.

Na potrzeby „E-Konsultanta” został utworzony profil na platformie Facebook, promujący projekt konsultacji online: https://tiny.pl/71snt

Aby cudzoziemiec mógł skontaktować się z konsultantem obsługującym profil, powinien kliknąć przycisk „Skontaktuj się z nami”, który przekierowuje do okna dialogowego komunikatora Skype, umożliwiającego nawiązanie połączenia głosowego, wideo lub wysłanie wiadomości tekstowej.

E-konsultacje są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 14:00, w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.

- Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowani są w opracowywanie i realizację działań w ramach projektu „I 3: INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA”. Jesteśmy otwarci na innowacyjne działania. Zespół Wydziału Spraw Cudzoziemców udowodnił to już wielokrotnie. Niezwykle cenię sobie takie kreatywne i skuteczne podejście do pojawiających się nowych zadań. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do kontaktu! Nasi e-konsultanci są do Państwa dyspozycji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zmiana organizacji pracy Wydziału Spraw Cudzoziemców

W związku ze stałym wzrostem liczby składanych wniosków dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, a zarazem mając na uwadze utrzymujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, z dniem 21 września 2020 r. Wydział Spraw Cudzoziemców zmieni organizację swej pracy.

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz urzędników, a jednocześnie aby móc przyjąć większą liczbę klientów przy zachowaniu wymogów reżimu sanitarnego – wydłużamy godziny pracy Wydziału Spraw Cudzoziemców oraz wprowadzamy system pracy zmianowej.

W godzinach 15:00 – 16:00 odbywać się będzie dezynfekcja pomieszczeń obsługowych. Dlatego prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin obsługi oraz wyznaczonych godzin rezerwacji (obsługa prowadzona jest płynnie, nie ma konieczności zgłaszania się ze znacznym wyprzedzeniem).

Ze szczegółowymi zasadami obsługi można zapoznać się tutaj:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=czesciowe_wznowienie_obslugi_klienta_w_SC

- Zdrowie klientów oraz pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie jest dla mnie najwyższym priorytetem. Zmiana organizacji pracy w Wydziale Spraw Cudzoziemców ma na celu zapewnienie dostępnej, profesjonalnej oraz kompleksowej obsługi klienta. To dla mnie niezmiernie ważne, aby Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie elastycznie reagował na bieżące wyzwania i dostosowywał organizację pracy do sytuacji, w tym do potrzeb i ograniczeń wynikających z prowadzonej walki z koronawirusem. Epidemia to dla nas wszystkich czas intensywnych działań. Poprzeczka została wysoko podniesiona, ale dokładamy wszelkich starań, aby sprostać wyzwaniom, wobec których zostaliśmy postawieni – podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

20200915 Wizyta w Wydziale Spraw Cudzoziemców 20200915 Wizyta w Wydziale Spraw Cudzoziemców 20200915 Wizyta w Wydziale Spraw Cudzoziemców 20200915 Wizyta w Wydziale Spraw Cudzoziemców 20200915 Wizyta w Wydziale Spraw Cudzoziemców 20200915 Wizyta w Wydziale Spraw Cudzoziemców 20200915 Wizyta w Wydziale Spraw Cudzoziemców 20200915 Wizyta w Wydziale Spraw Cudzoziemców 20200915 Wizyta w Wydziale Spraw Cudzoziemców organizacja pracy wsc