Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

ksiegowość Kraków Justyna Mąkosa

Osoba decydująca się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi pamiętać, że minimalna kwota, jaką trzeba w nią zainwestować wynosi 5 tysięcy złotych.

Czym jest tytułowa ograniczona odpowiedzialność? Przykładowo - kiedy osoba będąca właścicielem firmy znajduje się blisko upadłości i nie może zrealizować wszystkich zobowiązań finansowych, wtedy musi spłacić długi za pomocą włożonego kapitału, czyli zainwestowanych 5 tysięcy. Jednocześnie nie traci swojego prywatnego majątku. Jednak dotyczy to wyłącznie osób, które nie są w zarządzie spółki. Członkowie zarządu z kolei muszą, jeśli należności wynoszą ponad włożoną kwotę, solidarnie spłacić długi.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - CHARAKTERYSTYKA

Spółkę z o. o. może stworzyć jeden człowiek lub grupa osób będących wspólnikami. Wraz z zarejestrowaniem spółki otrzymuje ona osobowość prawną zobowiązującą ją do wypełniania zawartych umów z kontrahentami. Nowo powstałą spółką kieruje zgromadzenie wspólników zobligowane do powołania, złożonego z co najmniej jednej osoby, zarządu, który będzie reprezentował władze przedsiębiorstwa. Trzeba zaznaczyć, że kiedy jest więcej niż 25 wspólników, a zgromadzony na początku kapitał sięga powyżej 500 tysięcy, to wymagane jest stworzenie również rady nadzorczej działającej na podstawie przepisów firmy.
Spółka powinna regularnie prowadzić księgowość oraz sporządzać sprawozdania finansowe, oprócz tego płaci podatek VAT, obejmuje ją też podatek od osób prawnych (CIT) uzależniony od wielkości i dochodów. To opodatkowanie obowiązuję również osoby czerpiące zyski z działalności przedsiębiorstwa, z ich wypłaty pieniężnej (dywidendy) odejmuje się około 19% zarobku.

JAK ZACZĄĆ?

Gdy osoby są zdecydowane rozpocząć działalność w oparciu o spółkę z o. o., to należy ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najprostszym sposobem jest droga elektroniczna przez strony rządowe. W tym celu można się też udać z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego. Po wpisaniu przedsiębiorstwa do ewidencji zostaje przypisany mu numer NIP oraz REGON, a także od razu zacznie figurować w ZUS jako płatnik.

A co z Księgowością?

Zakładając spółkę, trzeba mieć na uwadze także aspekty finansowo-podatkowe, które wymagają dużo większych nakładów pracy od zwykłych działalności, dla przykładu jednoosobowych. W tym wypadku może Państwa zainteresować oferta Księgowość Kraków, którą dostarcza doświadczona księgowa z Krakowa - Pani Justyna Mąkosa.