Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Od 4 maja – czyli od dnia wejścia w życie II etapu zmniejszania restrykcji wprowadzonych przez Rząd RP w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania, prowadzi akcję prewencyjnej dezynfekcji miejskich obiektów sportowych będących w zarządzie ZIS. Zarząd Infrastruktury Sportowej dostarcza także środki ochrony osobistej i sanitarnej do klubów sportowych, które są operatorami tych obiektów.

Trwa „odmrażanie” krakowskiej infrastruktury sportowej
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania prowadzą dezynfekcję infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Zakres prac obejmuje m.in. oczyszczenie ciągów komunikacyjnych zewnętrznych (bramy, bramki wejściowe, ogrodzenie), siedzisk, ławek, trybun do drugiego rzędu, boksów dla zawodników rezerwowych, a także urządzeń sportowych (bramki, kosze, słupki do siatkówki, słupki do tenisa).

Środki ochrony, z zachowaniem proporcji, trafiają do dużych, średnich i małych klubów sportowych. Łącznie na potrzeby klubów Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zakupił: 8 800 rękawiczek foliowych, 8 800 rękawiczek nitrylowych, 880 litrów płynu dezynfekcyjnego, 150 dystrybutorów do płynu dezynfekcyjnego, 140 dystrybutorów ze ściereczkami dezynfekcyjnymi, 1 270 maseczek jednorazowych oraz 1 270 maseczek wielokrotnego użytku.

odmrażanie infrastruktury sportowej

Podczas korzystania z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa:

  • zachowanie dystansu społecznego, obowiązek zasłaniania twarzy (natomiast np. w trakcie gry na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • ograniczona liczba osób,
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do operatora osób wchodzących na teren obiektu),
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.