Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W związku z zarządzonymi na 10 maja wyborami Prezydenta RP, Wydział Spraw Administracyjnych informuje osoby, które złożyły elektronicznie wniosek o dopisanie do spisu wyborców, że istnieje możliwość samodzielnego sprawdzenia figurowania w spisie wyborców Gminy Miejskiej Kraków oraz otrzymania informacji o właściwej obwodowej komisji wyborczej i jej siedzibie.

Elektroniczny wniosek o dopisanie do spisu wyborców
Fot. pixabay.com

Wyszukiwarka umieszczona jest na stronie BIP Miasta Krakowa pod adresem: www.bip.krakow.pl