Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Do 21 lutego trwają konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas spotkań są m.in. metoda ustalenia opłaty i wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany są efektem m.in. nowych zasad gospodarowania odpadami regulowanych przez prawo krajowe.

Weź udział w konsultacjach w sprawie odpadów komunalnych
Fot. Magiczny Kraków

W ramach konsultacji odbędą się dyżury konsultacyjne oraz otwarte spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi: 

  • 18 lutego – dyżur konsultacyjny w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, p. 505, w godzinach 14.00-17.00.
  • 19 lutego – otwarte spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w Zespole Szkół Energetycznych, przy ul. Loretańskiej 16, w godzinach 16.00-19.30.
  • 20 lutego – dyżur konsultacyjny w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, sekretariat, 1 piętro, w godzinach 7.00-12.00.

Uwagi i opinie można składać za pomocą formularza konsultacyjnego. Szczegółowe informacje, formularz konsultacyjny oraz wytyczne dotyczące sposobów jego dostarczenia można znaleźć na stronie internetowej dialogspoleczny.krakow.pl.


Zmiany, które wprowadził rząd i parlament powodują, że samorządy w Polsce zmuszone będą zastosować inny niż do tej pory sposób naliczania opłat. Decyzje, które czekają Kraków, nie są więc podyktowane decyzjami władz miasta czy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, ale m.in. koniecznością wdrożenia prawa przyjętego na szczeblu centralnym.

Ustawa, która weszła w życie 6 września 2019 r., daje samorządom rok na dostosowanie się do nowych przepisów (do 6 września 2020 r.). Zgodnie z jej zapisami wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co spowoduje m.in. wyższe koszty transportu odpadów. W skali Krakowa to ponad 20 mln zł rocznie. Rosną też wymagania dotyczące poziomu recyklingu odpadów w gminach (40 proc. w 2019 roku, 50 proc. w 2020 roku, 65 proc. w 2035 roku), a za niedostosowanie się do przepisów gminy będą płacić kary.

Ustawodawca wskazał maksymalne wysokości opłat, jakie mogą ustalać gminy, za pojemniki w nieruchomościach niezamieszkałych, co z kolei spowoduje mniejsze wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ok. 20 mln zł rocznie. Oznacza to, że w każdej gminie w Polsce wzrosną koszty gospodarowania odpadami komunalnymi oraz spadną dochody, z których finansowane są gminne systemy gospodarki odpadami. Niekorzystna jest również sytuacja na rynku surowców wtórnych, gdzie do wielu odzyskanych już surowców trzeba dopłacać, aby zostały one przyjęte do dalszego przetworzenia.

Wydatki na funkcjonowanie systemu rosną z roku na rok. W 2018 r. pochłonęły w Krakowie ponad 197 mln zł, w 2019 – 226 mln zł, a szacunki na 2020 r. wskazują, że wyniosą one ok. 256 mln zł, czyli o około 15 proc. więcej niż w roku poprzednim. Co ważne, system gospodarki odpadami ma się samodzielnie finansować.

W związku z tym zaproponowano ustanowienie jednolitych stawek opłat od gospodarstwa: 59 zł dla zabudowy jednorodzinnej i 49 zł dla zabudowy wielorodzinnej (niezależnie od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo). Zmiany spowodują, że mniej za odbiór odpadów komunalnych zapłacą gospodarstwa, w których zamieszkuje więcej niż cztery osoby. Dla porównania obecne stawki w Warszawie wynoszą odpowiednio: 94 zł dla zabudowy jednorodzinnej i 65 zł dla zabudowy wielorodzinnej.

Projekty uchwał zostaną przedstawione Radzie Miasta Krakowa na sesji 26 lutego.

Zobacz także:

konsultacje odpady plakat