Walentyki - Święto Zakochanych to idealny dzień, aby przypomnieć i uświadomić uczestnikom ruchu drogowego, że prawdziwa miłość to odpowiedzialność. To odpowiedzialność za drugiego człowieka. W trosce o osoby nam bliskie pamiętajmy zatem o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu drogowym.

Kochaj! Pozwól żyć innym! Żyj!