Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Jest pozwolenie na budowę dla kolejnego etapu inwestycji cmentarnej w Podgórkach Tynieckich. Niebawem rozpocznie się realizacja cmentarza i kolumbarium wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oświetleniem parkowym, alejkami.

Wkrótce budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich
Fot. materiały ZIM

Po budowie spopielarni i budynku ceremonialnego, czas na realizację kolejnego etapu inwestycji cmentarnej w Podgórkach Tynieckich. Niedawno stała się ostateczna decyzja zezwalająca na budowę cmentarza i kolumbarium wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oświetleniem parkowym, alejkami. Pozwolenie dotyczy blisko czterohektarowego obszaru. Najpierw teren inwestycji obejmie około 2 hektarów. Ten etap ma zostać zakończony jesienią tego roku. W kolejnych miesiącach wykonawca zagospodaruje pod cmentarz pozostały obszar uwzględniony w pozwoleniu na budowę.

Przypomnijmy, że inwestycja cmentarna w Podgórkach Tynieckich powstaje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji na roboty budowlane, we współpracy pomiędzy Gminą Kraków a konsorcjum firm w składzie: Centrum Pogrzebowe sp. z o.o. z Łodzi, Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych Klepsydra T. Salski i D. Salska z Łodzi, Urciuoli Group`s S.R.L. z Włoch. W pierwszym etapie powstała spopielarnia zwłok. Instalacja została uruchomiona w 2016 roku. Jesienią 2019 roku rozpoczęła się budowa domu ceremonialnego, gdzie będą się odbywać uroczystości pożegnania zmarłych. Obecnie, dla tych celów, wygospodarowana jest niewielka przestrzeń w budynku spopielarni. Dom pożegnań będzie budynkiem parterowym o powierzchni całkowitej 725 m kw. Kubatura obiektu wyniesie 3120 m3. Planowany termin zakończenia budowy to jesień br.

Wartość całego projektu to 24,5 mln zł. Koszty pokrywa partner prywatny, który będzie pobierać przez kilkadziesiąt lat korzyści finansowe wynikające z działalności cmentarza i spopielarni. W ramach współpracy Miasto przekazało teren oraz wybudowało i przebudowało część ul. Podgórki Tynieckie oraz ul. Wielogórskiej, wykonało parking dla 89 samochodów. Przy okazji, urzędnicy nasadzili w tym rejonie ponad 200 drzew.