Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, piosenki i gawędy harcerskie – 17 stycznia w Muzeum Inżynierii Miejskiej harcmistrz Tadeusz Trzmiel świętował swój benefis.  W wydarzeniu wzięli udział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i zastępca prezydenta Bogusław Kośmider.

Benefis harcmistrza Tadeusza Trzmiela
Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

- Historia pokazuje, że krąg zasłużonych instruktorów harcerskich - seniorów i przyjaciół ZHP - to grono mogące poszczycić się zarówno wyjątkową aktywnością w ruchu harcerskim, jak też imponującym dorobkiem zawodowym. To grono złożone z wybitnych przedstawicieli naszego życia społecznego, kulturalnego, naukowego i gospodarczego. Jestem jednak przekonany, że zgodzicie się państwo ze mną, że nawet w tym tak wielce zasłużonym kręgu harcmistrz Tadeusz Trzmiel jest postacią wyjątkową – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Tadeusz Trzmiel przez 16 lat był pierwszym zastępcą prezydenta Krakowa i odpowiadał za najważniejsze miejskie inwestycje. Obecnie jest prezesem, a przed laty był współtwórcą Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

W pracy Tadeusza Trzmiela na rzecz Krakowa nie zabrakło też miejsca dla harcerstwa. Nowa harcówka przy ul. Kaczeńcowej w Nowej Hucie, czy muzeum w forcie Łapianka, to tylko dwa najbardziej spektakularne przykłady zaangażowania harcmistrza Tadeusza Trzmiela.

Idea powołania w dawnych fortach instytucji służącej harcerstwu i upamiętniającej wspaniałe tradycje harcerskie Krakowa zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ inwestycja ta znakomicie wpisuje się w szeroki plan  zrównoważonego rozwoju Krakowa w dzieło rewitalizacji i odpowiedzialnego zagospodarowywania unikatowych obiektów dawnej Twierdzy Kraków. 

Spotkanie prowadził harcmistrz Jerzy Klinik, komendant Kręgu Seniorów i Starszyzny Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

Organizatorami benefisu byli Krąg Seniorów i Starszyzny Hufca ZHP Kraków-Podgórze i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa.