W minioną środę na krakowskich drogach policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w ramach ogólnopolskich działań kontrolno - prewencyjnych przeprowadzili akcję pod kryptonimem ,,Smog". Funkcjonariusze zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, jednak nadrzędnym celem było eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób np. poprzez nadmierne zadymienie wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego.

Akcja miała również charakter informacyjno - edukacyjny. Pamiętajmy, że transport szczególnie na terenie dużych miast przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Policjanci przypominali kierującym, że smog powstaje również poprzez niesprawne technicznie pojazdy emitujące spaliny o nadmiernej toksyczności.

W trakcie środowych działań policjanci skontrolowali 369 pojazdów. Przeprowadzono 96 pomiarów z użyciem analizatora spalin. Mundurowi zatrzymali 18 dowodów rejestracyjnych w związku z nadmierną emisją spalin a 13 z innych przyczyn. W większości przypadków za ujawnione wykroczenia w ruchu drogowym funkcjonariusze nakładali mandaty karne. W 1 przypadku zatrzymali kierującemu prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. W trakcie prowadzonej akcji ujawniono także 4 nietrzeźwych kierujących.

Przypominamy!

Ustawa Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określonych w przepisach szczegółowych.

Ustawa ta określa również, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.