Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W związku z planowanym na 2021 rok zakończeniem remontu siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św. Wawrzyńca, muzeum ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji scenariuszowej i aranżacyjnej wystawy stałej. Autorem zwycięskiej koncepcji jest konsorcjum: Koza Nostra Studio sp. z o.o. – lider oraz Stellar Fireworsk sp. z o.o.

MIM ogłasza zwycięzcę konkursu na koncepcję wystawy stałej
Fot. Muzeum Inżynierii Miejskiej

Tematyka nowej wystawy obejmie wielowarstwowo ujętą inżynierię miejską, tkankę o złożonej strukturze, w której współdziałają dziedziny takie jak m.in.: gazownictwo, ciepłownictwo, drogownictwo, a także ekologia, komunikowanie się, czy bezpieczeństwo.

MIM zwycięska koncepcja

Wystawa, koncentrując się na niedostrzegalnych na co dzień przez mieszkańców aspektach inżynierii miejskiej, ma pokazać, jak skomplikowanym organizmem jest współczesne miasto. Punktem wyjścia wystawy ma być człowiek i otaczająca go metropolia, a przedstawiony na ekspozycji rozwój miasta będzie uwzględniać walory historyczne i teraźniejsze, a także jak będzie odnosić się do przyszłości oraz nowych potencjalnych rozwiązań.

W spotkaniu, podczas którego zostały ogłoszone wyniki konkursu, wzięli udział Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gój, dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej, Piotr Lewicki, przewodniczący sądu konkursowego a także Katarzyna Łaput, sekretarz sądu konkursowego.

Zwycięzca konkursu ma pięć miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg na realizację wystawy.

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jest częścią projektu o nazwie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

MIM zwycięska koncepcja