Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w związku z przyznaniem literackiego Nobla Oldze Tokarczuk podjął decyzję o utworzeniu na terenie nowohuckich Kujaw Lasu Prawiek. To szczególna forma uczczenia przez Kraków – Miasto Literatury UNESCO, dorobku pisarki, która stwierdziła kiedyś, że „literatura może zmieniać świat”. 29 października o godzinie 10.00 zapraszamy krakowian na wspólne sadzenie drzew. Wydarzenie będzie częścią odbywającego się w tym czasie w Krakowie Festiwalu Conrada.

Literatura może zmieniać świat – <a href=Kraków zasadzi las z okazji Nobla dla Olgi Tokarczuk"/>
Fot. Magiczny Kraków

– Z ogromną radością przyjęliśmy werdykt Akademii Szwedzkiej o przyznaniu Oldze Tokarczuk Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – mówi Jacek Majchrowski. – By uczcić sukces pisarki, postanowiliśmy posadzić las, który nazwiemy… Prawiek. Nazwa odnosi się bezpośrednio do powieści Olgi Tokarczuk „Prawiek i inne czasy”. Otóż krakowski las zostanie z nami na wszystkie czasy – dodaje prezydent.

W pierwszym zdaniu książki czytamy, że Prawiek znajduje się w centrum wszechświata. Kraków jako Miasto Literatury UNESCO jest centrum literackiego wszechświata, a Olga Tokarczuk w tym centrum od zawsze odgrywa kluczową rolę. Warto także wspomnieć, że dla pisarki kryzys ekologiczny i kwestie praw zwierząt są absolutnie pierwszorzędne, o czym nie tylko pisała, ale wielokrotnie wspominała na spotkaniach z czytelnikami na całym świecie.

Las Prawiek jest wspólną inicjatywą Miasta Kraków, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego, będącego operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Zalesianie jest realizowane w związku z prowadzonym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie „Powiatowym programem zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018–2040”.

Sadzenie lasu Prawiek odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie – zgodnie z planem zalesień tego programu. Wyznaczony do zalesienia teren, wchodzący w skład lasu, to około 5 hektarów gruntów, przede wszystkim porolnych oraz nieużytków. Potencjalnym siedliskiem jest tam las świeży i fragmenty lasu wilgotnego. W przeszłości grunty te stanowiły starorzecze Wisły.

W ramach opracowania PPZL, BULiGL w Krakowie wykonało odkrywki glebowe, na podstawie których określono występujące tam gleby, tj. przede wszystkim rędziny właściwe oraz gleby brunatne. Sadzone będą rodzime gatunki drzew, dostosowane do określonego przez specjalistów BULiGL w Krakowie siedliska: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, buk zwyczajny, wiąz szypułkowy, klon jawor. Plany zalesień wykonane zostały przez specjalistów z krakowskiego BULiGL, które jako jedno z nielicznych w Polsce oddziałów ma akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – wydaną dla Laboratorium Gleboznawczego BULiGL Oddział w Krakowie w zakresie akredytacji, nr AB 945.

Wykonane zalesienia dopełnią istniejące już fragmenty leśne, które w przyszłości będą stanowiły lasy ochronne, tworzące naturalny zielony pierścień wokół Krakowa. W rejonie nowohuckich Kujaw, jesienią tego roku na 5 hektarach gruntów  przybędzie 25 000 sztuk sadzonek dębów szypułkowych, lip drobnolistnych oraz buków zwyczajnych.

Wspólne sadzenie odbędzie się na działce nr 118/2 obr. 40 Nowa Huta. Zapraszamy już we wtorek, 29 października, o godzinie 10.00. Dojście od ulicy Dymarek.