Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W poniedziałek, 14 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbędzie się pierwsza w Polsce konferencja naukowa poświęcona przestrzennej analizie przestępczości. Jej uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytania: co nowego oferują mapy cyfrowe jako narzędzia profesjonalnej diagnozy stanu bezpieczeństwa, do jakich celów można je wykorzystać oraz czy są dobrym narzędziem informowania mieszkańców o zagrożeniach.

Technologia w służbie bezpieczeństwu
Fot. bezpieczny.krakow.pl

Gościem specjalnym konferencji pt. „Technologia w służbie bezpieczeństwu – naukowo i praktycznie o cyfrowej mapie przestępczości” będzie prof. Michael Leitner z Louisiana State University (USA) – światowej rangi ekspert w zakresie crime mapping.

Badacze krakowskich uczelni współpracujący z Urzędem Miasta zaprezentują również efekty przeprowadzonych dotychczas badań m.in. nad przestrzennym rozkładem przestępczości przeciwko mieniu czy wpływem dystrybucji alkoholu na lokalizację przestępczości i wykroczeń. Co więcej, dzięki prowadzonym w mieście od 2014 roku cyklicznym badaniom poczucia bezpieczeństwa, możliwe jest zaprezentowanie relacji pomiędzy rzeczywistym stanem przestępczości na danym terenie a obawami mieszkańców go zamieszkujących.

Miasto Kraków we współpracy z policją, strażą miejską i środowiskiem akademickim rozwija cyfrową mapę, na którą sukcesywnie nanoszone są dane dotyczące przestępczości i wykroczeń. Dodatkowo od właściwych jednostek miejskich pozyskiwane są również inne informacje, które mogą być pomocne w wyjaśnianiu przyczyn koncentracji przestępczości. Działania te, podobnie jak sama konferencja, są częścią uchwalonego w 2018 r. miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.