reklama firmy provento - profesjonalnego biuro rachunkowego w Krakowie

W miniony wtorek, w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się spotkanie Prezydium Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Krakowie z wójtami i burmistrzami powiatu krakowskiego. Po przywitaniu przez starostę krakowskiego Wojciecha Pałkę głos zabrał dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Łukasz Wróblewski z prezentacją stanu wykonania zadań realizowanych przez ZDPK oraz wyjaśnieniami dotyczącymi zadań niezakończonych. W dyskusji po prezentacji poruszono szereg zagadnień, m. in. proszono o wyjaśnienia dotyczące realizowanych zamierzeń, pytano o bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg, zgłaszano wnioski o przyłożenie większej wagi do problemu wycinki drzew stwarzających zagrożenie. Zwracano również uwagę na temat odwodnienia remontowanych dróg, potrzebę budowy nowych chodników, proszono o współpracę ze społecznością w zakresie odbiorów wykonywanych robót drogowych oraz zgłaszano odcinki dróg wymagające naprawy.
Kolejnym punktem programu spotkania było przedstawienie zasad udzielania dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z budżetu Powiatu Krakowskiego w 2019 roku – zasady przedstawiał starosta Wojciech Pałka.
Ostatnim punktem spotkania było omówienie bieżącego stanu wykonania zadań w ramach realizacji projektu “E-usługi w informacji przestrzennej” – głos zabrał Piotr Romański, kierownik Biura ds. Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krakowie. Realizacja zadania idzie ze zmiennym powodzeniem – w związku z brakiem chętnych do złożenia ofert w ramach ogłaszanych przetargów pytano, czy są plany do realizacji zamówień z wolnej ręki. Wnioskiem z tej części spotkania była konieczność poszukiwania firm gotowych zrealizować zaplanowane zadania.


GoWork.pl - praca w Krakowie

Artykuły promocyjne