Od 1 września nie można w Krakowie palić węglem ani drewnem. Od początku miesiąca do straży miejskiej zgłaszane są interwencje dotyczące palenia w piecach.

Coraz wiecej skontrolowanych palenisk
Fot. Marcin Warszawski

Do poniedziałku, 9 września strażnicy miejscy odebrali 23 zgłoszenia od mieszkańców w sprawie łamania zakazu spalania paliw stałych. Funkcjonariusze przeprowadzili 120 kontroli, w tym 16 dotyczących instalacji gastronomicznych. Ujawnili sześć wykroczeń, nałożyli trzy mandaty karne na kwotę 700 zł, wobec trzech sprawców wszczęte zostało postępowanie w sprawie o wykroczenie.

Mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki palenia w piecach pod numerem alarmowym 986 lub za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

Zadzwoń 986 lub wyślij raport z aplikacji Powietrze Kraków