Termomodernizacja żłobka samorządowego przy ul. Sienkiewicza zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Termomodernizacja żłobka z unijnym dofinansowaniem
Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

30 sierpnia Gmina Miejska Kraków podpisała umowę na wsparcie tego projektów ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na zadanie, którego całkowita wartość wynosi 1 982 160,94 zł miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 690 769,93 zł.

Prace związane z termomodernizacją żłobka rozpoczęły się na początku lipca. Zadaniem wykonawcy - Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Sp. z o.o. z Krakowa - jest m.in. przeprowadzenie izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian zewnętrznych i fundamentów, obróbki blacharskie parapetów i rynien spustowych, wymiana i konserwacja okien, docieplenie poddasza, remont dachu. W wykazie robót jest też wymiana instalacji wewnętrznych, w tym zastąpienie ogrzewania gazowego miejskim ciepłem systemowym. W ramach prac przeprowadzona będzie konserwacja detali architektonicznych, remont balustrad, drogi dojazdowej, a także przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty śmietnikowej. Inwestycja prowadzona jest w oparciu o wytyczne konserwatorskie.

Obecnie prawie wszystkie ściany budynku są już ocieplone. Niebawem elewacja zostanie zagruntowana, a następnie ułożony będzie tynk. Sukcesywnie odnawiane są balustrady. Wykonawca rozpoczął też wymianę instalacji wewnątrz budynku, prowadzi też prace związane z remontem dachu i poddasza.

Zgodnie z planem kompleksowa modernizacja żłobka ma być przeprowadzona jeszcze w tym roku.

Pochodzący z 1925 roku budynek żłobka samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Pierwotnie został wybudowany jako willa podmiejska. Budynek utrzymany jest w stylu klasycystycznym, pod względem architektury nawiązuje do budowli antycznych. Najbardziej reprezentacyjną częścią willi jest elewacja południowa, której elegancki styl podkreśla przede wszystkim pawilon wejściowy z ciągiem schodów pośrodku, łączący ogród z wnętrzem. Elewację północną wyróżnia kolumienkowy ganek oraz balustrada biegnąca wzdłuż poziomej krawędzi dachu ozdobiona w narożu wazonami kulistymi.