Nowe jezdnie i chodniki, wymienione instalacje podziemne, modernizacja oświetlenia. To tylko niektóre elementy przebudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy.

Przebudowa ul. Klasztornej krok bliżej
Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Przypomnijmy, że w przetargu ogłoszonym przez ZIM w Krakowie na przebudowę ul. Klasztornej wpłynęły trzy oferty.

– Obecnie propozycje są oceniane, analizujemy też możliwości sfinansowania tego zadania z uwagi na fakt, że każda z ofert jest wyższa niż założone środki w dokumentach finansowych Miasta. Będziemy szukać dodatkowych środków na realizację, by jak najszybciej wyłonić wykonawcę i wykonać zadanie – informuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.

Zakres przebudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wanda obejmuje m.in. rozbudowę układu drogowego, przebudowę oświetlenia drogowego i sieci podziemnych – wodociągu, gazociągu, sieci telefonicznej i energoelektrycznej – budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym. Tam gdzie jest to konieczne, zostaną przebudowane i ustawione ekrany akustyczne.

W ramach zadania przewidziana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej około 1000 metrów od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami.