Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Park Zielony Jar Wandy znajduje się w dzielnicy XVII, pomiędzy osiedlami Na Stoku i Na Wzgórzach. Zajmuje powierzchnię 5,44 ha.

Poznaj park Zielony Jar Wandy
Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Park utworzono w wyniku zagospodarowania nieużytków. To jar pomiędzy osiedlami Na Stoku (od wschodu) i Na Wzgórzach (od zachodu). Stał się on ciekawym miejscem rekreacji dla okolicznych mieszkańców.

Park położony jest w naturalnym zagłębieniu terenu. Znajdziemy tam naturalny starodrzew z przewagą dębu. Teren parku obejmuje tzw. Lasek Krzesławicki.

Atrakcje:

  • amfiteatr
  • boisko wielofunkcyjne
  • brodzik dla dzieci
  • plac zabaw
  • stoły tenisowe