Dokładnie 75 lat temu, 11 sierpnia 1944 r. w mieszkaniu przy ul. św. Marka 8 Niemcy aresztowani gen. Stanisława Rostworowskiego – inspektora Komendy Głównej Armii Krajowej na okręg Kraków oraz Jadwigę i Zygmunta Karłowskich – organizatorów służby sanitarnej AK w Krakowie. W rocznicę tego wydarzenia, kwiaty pod pamiątkową tablicą w imieniu prezydenta Krakowa złożył Jerzy Mądrzyk, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK.  

Pamięci krakowskich bohaterów wojny
Fot. Centralne Archiwum Wojskowe / domena publiczna

Apteka małżeństwa Karłowskich „Pod Gwiazdą” była centralnym punktem zaopatrzenia sanitarnego Okręgu Krakowskiego AK. Karłowscy zorganizowali na terenie Małopolski dziesiątki punktów sanitarnych, prowadzili szkolenia sanitariuszek i zapewniali zaopatrzenie w lekarstwa (zwłaszcza środki przeciwbólowe), opatrunki i sprzęt medyczny, a także zestawy narzędzi chirurgicznych dla szpitali polowych.

Małżeństwo Karłowskich organizowało też miejsca na tajne zebrania, noclegi zakonspirowanych i ukrywających się ludzi, pomagało w przerzucaniu kurierów, a przez ich aptekę przechodził kolportaż prasy podziemnej. Równocześnie Karłowscy kwaterowali w swoim mieszkaniu przy ul. św. Marka 8 komendantów Okręgu AK Kraków - w latach 1942-1943 płk. Józefa Spychalskiego, a od wiosny 1943 r. wspomnianego pułkownika a później generała Stanisława Rostworowskiego, kierującego obszarem AK Okręgu Krakowskiego, Śląska i Zaolzia.

Zygmunt Karłowski zginął już w dniu aresztowania, a Jadwiga, po serii przesłuchań, została rozstrzelana przez Niemców miesiąc później w niemieckim obozie KL Plaszow.